Muzea

 

Muzeum AK

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie jest jedyną tego rodzaju instytucją
w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych.
Dotychczas Muzeum zgromadziło ponad 16 000 muzealiów – głównie darów Żołnierzy AK
i ich rodzin rozsianych po całym świecie – pamiątek historycznych, często o charakterze eksponatów-relikwii;
w zasobach bibliotecznych znajduje się ok. 13 200 tomów.

/ Wita Stwosza 12 /

 

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Museum of Contemporary Art

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (z ang. Museum of Contemporary Art in Krakow) to największa instytucjonalna
inwestycja w kulturę zrealizowana przez Miasto Kraków po 1989 roku i pierwszy tego typu obiekt wybudowany w Polsce

/ Lipowa 4 /

 

Zamek Królewski na Wawelu

Muzeum Narodowe Sukiennice – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

W 1879 roku sale I piętra gmachu Sukiennic wybrane zostały na siedzibę powstającego Muzeum Narodowego, którego kolekcję zapoczątkował Henryk Siemiradzki, ofiarując tworzącemu się muzeum swój obraz „Pochodnie Nerona”. Ekspozycja w Sukiennicach obejmująca cztery sale: Salę Bacciarellego. Oświecenie, Salę Michałowskiego. Romantyzm. W stronę sztuki narodowej, Salę Siemiradzkiego. Wokół akademii oraz Salę Chełmońskiego. Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu, prezentuje w kontekście historyczno-problemowym dzieła sztuki zebrane w Muzeum Narodowym w Krakowie nie pretendując do ukazania całości zjawisk artystycznych występujących pomiędzy połową wieku XVIII a końcem XIX.

Muzeum Narodowe gmach główny

Ekspozycję otwierają najwybitniejsze przykłady sztuki polskiej około roku 1900. Znaleźć tu można „młodopolskie” obrazy takich osobistości malarstwa polskiego, jak: Witold Wojtkiewicz, Olga Boznańska, Wojciech Weiss, Józef Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc czy Jacek Malczewski. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera pokazana jest na przykładzie monumentalnych projektów witraży do katedr w Krakowie i Fryburgu Szwajcarskim.

/ al. 3 maja 1/

Muzeum Książąt Czartoryskich

W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich (ul. Pijarska 8), mieszczącym dotąd Galerię Sztuki Starożytnej prezentujemy wybór najcenniejszych dzieł sztuki i pamiątek historycznych z kolekcji Książąt Czartoryskich. Ekspozycja ukazuje ich wielką różnorodność (sztuka starożytna, malarstwo, rzemiosło artystyczne, militaria, rysunek i grafika, zbiory biblioteczne) oraz równie imponującą rozpiętość czasową – od starożytnego Egiptu aż po wiek XIX.

 / św. Jana 19 /

 


Fabryka Schindlera

W roku 1939 fabryka została przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera, który przekształcił ją w Niemiecką Fabrykę Wyrobów Emaliowanych (Deutsche Emailwarenfabrik. Schindler zatrudniał w fabryce żydów, którym groziła eksterminacja. Następnie wpisani oni zostali na tzw. listę Schindlera dzięki czemu uniknęli Zagłady. Obecnie znajduje się w tutaj muzeum.

/ lipowa 4F /

 

Manggha – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, powołane do życia z inicjatywy Andrzeja Wajdy i otwarte w 1994 roku jako Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, przez dziesięć lat stanowiło oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, będąc zarazem miejscem aktywnej działalności Fundacji Kyoto – Kraków im. Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. 11 lipca 2002 roku Muzeum Manggha odwiedzili cesarz Japonii Akihito i cesarzowa Michiko.

 / Konopnickiej 26 /

 


Cricoteka muzeum Kantora

Godnie z ideą samego Kantora artysty plastyka, performera, a jednocześnie jednego z najbardziej znanych na świecie polskich twórców teatralnych, Cricoteka to placówka o charakterze bezprecedensowym, łącząca funkcje ekspozycyjne, naukowo-archiwalne i dydaktyczne, a także miejsce żywych wydarzeń artystycznych.

Nadwiślańska 2-4