Polityka Prywatności

Witryna internetowa www.19rooms.pl (dalej łącznie jako Strona internetowa) jest prowadzona przez Spółkę pod firmą K66 Systems Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie ul. Kalwaryjska 66/1A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000575277, NIP: 6793116076, REGON:362465856.

K66 Systems Sp. z o.o. Sp. K. przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze Stroną internetową

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych na Stronie Internetowej  jest K66 Systems Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie ul. Kalwaryjska 66/1A

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

a) dane dobrowolne wprowadzone przez Państwa 

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez Państwa zgody także w rozmowie telefonicznej, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

b) dane rejestrowane automatycznie

W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej Stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:

 • adres IP urządzenia
 • adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej
 • informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie daty i godziny wizyty)
 • kody monitorujące ruch na Stronie internetowej (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.

4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

 • w zależności od treści konkretnego formularza, w szczególności w celu:
 1. kontaktu z klientem
 2. obsługI zgłoszeń i pytań skierowanych poprzez formularz kontaktów
 3. przedstawienie ofert handlowych,
 4. realizacji sprzedaży,
 5. rozpatrzenia reklamacji,
 6. rozwiązywania problemów technicznych
 • w celu realizacji umowy
 • w celach prowadzenia działań marketingowych
 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych
 • w celach realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym

5. JAKA JEST PODSTAWA PRAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonych przez Państwa zgód oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych (ADO) do przetwarzania danych osobowych  w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO .

6. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Przede wszystkim dostęp do Państwa  danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane będą udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tzn. wówczas gdy będzie to konieczne w celu realizacji wiążących nas z Państwem relacji. Informujemy, iż Państwa dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).Nie będziemy przekazywać Państwa  danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny wynikający z przepisów prawa:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ADO i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ADO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • Dane rejestrowanie automatycznie określone w pkt. 3b zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 12 miesięcy.

8. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo w stosunku do nas jako ADO  następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać przez wysłanie informacji o cofnięciu zgody za pośrednictwem formularza kontaktowego zmieszczonego na Stroni internetowej, na adres email: info@19rooms.pl, pocztą tradycyjną na adres ADO lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie ADO.

9. ZASADY POLITYKI COOKIES

Z zasadami polityki cookies możecie się Państwo zapoznać poniżej.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez zamieszczenie stosownych informacji na Stronach internetowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt mailowy info@19rooms.pl

ZASADY POLIYKI COOKIES

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies  (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: www.19rooms.pl.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  – utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  – zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 3. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
 • cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
 • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/